Palkansaajajärjestö Pardia: Itä-Suomen yliopistossa käynnistyvät yt-neuvottelut ovat hätiköityjä 8.4.2010

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palolan mielestä on kohtuutonta, että vasta reilut kolme kuukautta toimineessa Itä-Suomen yliopistossa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut hallinto- ja tukipalvelujen karsimiseksi 13. huhtikuuta. Uusi yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistyessä.

Kyseessä on jo toinen yt-menettely henkilöstön vähentämiseksi yliopistoissa uuden yliopistolain voimaantulon jälkeen. Oulun yliopiston yt-neuvottelut päättyivät maaliskuussa lähes 70 henkilön irtisanomiseen.

Henkilöstön usko ja motivaatio on kovalla koetuksella, jos nykyinen meno jatkuu. On äärimmäisen huonoa ja lyhytjänteistä henkilöstöpolitiikkaa, jos yliopistojen yhdistämisen ja uuden yliopistolain voimaantulon jälkeen heti lähdetään toteuttamaan irtisanomisia, Palola sanoo.

Alustavasti henkilöstön vähentämistarpeeksi on arvioitu 80 henkilötyövuotta. Yt-neuvottelut koskevat 380 henkilöä, jotka kuuluvat hallinto- ja tietotekniikkakeskuksen, kirjaston sekä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ekologian tutkimusinstituutin tukipalvelutehtävien ja kalantutkimusyksikön henkilöstöön. Vähennykset eivät koske opetus- ja tutkimushenkilökuntaa.

Palola muistuttaa, että Itä-Suomen yliopistolla ei ole vielä uutta strategiaa noudattavaa henkilöstösuunnitelmaa, jonka pohjalta päätöksiä voisi perustella.

Mikäli hallinto- ja tukipalveluista vähennetään henkilöstöä, siirtyvät työt opetus- ja tutkimushenkilöstölle, mikä heikentää opetuksen ja tutkimuksen laatua. Yt-neuvottelujen perusteella tehtävät toimenpiteet tulisi kohdistaa kaikkiin henkilöstöryhmiin tasapuolisesti, koska yhteen henkilöstöryhmään kohdistuvat neuvottelut vinouttavat henkilöstörakennetta.

Yt-neuvottelujen käynnistäminen perustuu uuden yliopiston hallituksen helmikuussa tekemään päätökseen siirtää budjetissa 1,1 miljoonaa euroa hallinto- ja tukipalveluista tutkimuksen ja opetuksen vahvistamiseen. Säästöihin pyritään määräaikaisuuksien lopettamisella, eläkejärjestelyillä, siirroilla toisiin yksiköihin sekä irtisanomisilla.

Kaikki mahdolliset vaihtoehdot on otettava aidosti huomioon ennen mahdollisia irtisanomisia, Palola edellyttää.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on lähes 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä ja yliopistoissa. Pardialainen Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Jäsenmäärä on noin 6500. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja:

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja
Antti Palola, p. 075 324 7501, gsm 040 509 6030.

Comments are closed.