Palkansaajajärjestö Pardia haastaa työnantajat puuttumaan työn kuormittavuuteen 13.4.2010

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola on huolissaan siitä, että työpaikoilla ei riittävän kattavasti seurata henkilöstön työssä kuormittumista. Myöskään muutostilanteiden yhteydessä syntyviä ristiriita- tai ongelmatilanteita ei selvitetä työpaikoilla ajoissa. Tämä käy ilmi Pardian tekemästä HED-barometrikyselystä, jossa selvitettiin luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja yhdistysten puheenjohtajien kokemuksia omassa luottamustehtävässään.

Tilanne on hälyttävä etenkin valtionhallinnon työpaikoilla, mutta ei yksityisellä sektorillakaan mene paljon paremmin. Kokonaisuudessaan melkein puolet henkilöstön edustajista katsoi, että työnantaja huolehtii tästä lakisääteisestä tehtävästään erittäin tai melko heikosti. Tämä nakertaa henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia ja samalla heikentää työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta.
Palola haastaa työnantajat laatimaan yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa toimivat käytännöt, joilla työssä kuormittumista seurataan. Palola korostaa, että työn henkistä kuormittavuutta ei saa sivuuttaa. Seurantaa on tehtävä myös riittävän usein ja havaittuihin epäkohtiin on puututtava.

Työpaikoilla on aivan riittävästi strategioita ja muita periaatejulistuksia pölyttymässä hyllynreunalla, nyt tarvitaan konkreettisia toimia, Palola vaatii.
Muutostilanteiden avainasioiden – tiedottamisen ja osaamisen kehittämisen – suhteen tilanne työpaikoilla ei ole kovin paljon parempi. Vastaajista neljä kymmenestä arvioi, että henkilöstöä koskevista muutoksista ei tiedoteta riittävän ajoissa ennakkoon, vaikka tämä olisikin ollut mahdollista. Yhtä moni katsoi, että työpaikalla on kehnosti tai melko kehnosti ennakoitu toimintaympäristön muutoksista seuraavat koulutustarpeet – tämä koskee etenkin valtionhallinnon työpaikkoja.

Pardia on jo pitemmän aikaa tarjonnut henkilöstön edustajilleen keinoja, joilla nämä voivat toimia oman työpaikan muutoksissa henkilöstön tukena. Mukana on olennaisena osana oppimisen ja jaksamisen tukeminen.
Pardian HED-barometrikyselyyn vastasi 500 henkilöstön edustajaa pardialaisilta työpaikoilta – valtionhallinnosta, yliopistoista ja muulta yksityiseltä sektorilta.
Pardia viettää vuonna 2010 työhyvinvoinnin ja jaksamisen teemavuotta, joka näkyy kautta linjan pardialaisessa toiminnassa. Teemavuoden aloitti 11. – 12.4. joka toinen vuosi toteutettava järjestyksessään jo seitsemäs jäsenristeily, johon osallistui 1300 jäsentä. Teemavuotena korostamme sopimus- ja neuvottelutoiminnassa työelämän laatua, henkilöstön hyvinvointia ja muutosturvaa työpaikkojen erilaisissa muutostilanteissa. Pyrimme löytämään uusia keinoja tukea jäseniämme muun muassa organisaatiomuutoksissa.
Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on lähes 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä ja yliopistoissa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola, gsm 040 509 6030.

Comments are closed.