Edunvalvonta

Jos jäät työttömäksi, toimi näin:

Ilmoittaudu heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Jos olet oikeutettu erorahaan, niin ilmoittaudu työvoimatoimistoon HETI saatuasi työnantajan irtisanomisilmoituksen. Lähetä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus  ammattiliitto PRO:n työttömyyskassaan, missä tarkistetaan, että jäsenyytesi ja jäsenmaksusi ovat kunnossa ansiosidonnaisen päivärahan myöntämiseen.

Ensimmäisen päiväraha -hakemuksen voit lähettää aikaisintaan kahden työttömyysviikon jälkeen. Jatkossa toimita päivärahahakemuksesi suoraan PRO:n työttömyyskassaan. Jatkohakemukset lähetetään neljän viikon jaksoissa. Osa-aikatyötä tekevät lähettävät päivärahahakemuksensa kalenterikuukauden jälkeen.

Lisätietoja löytyy PRO:n nettisivuilta.

 

Miten toimia irtisanomisen uhatessa?

 • Voit aina kääntyä pääluottamusmiehen tai OYHY:n luottamusmiehen puoleen
 • Voit pyytää häntä mukaan tilaisuuteen, missä irtisanominen mahdollisesti tapahtuu
 • Muista: sinulla on oikeus tietää syy irtisanomiselle, pyydä perustelut
 • Henkilökohtainen tuki ja ohjaus työsuhteen päättyessä Oulun yliopistossa
 • Eläköitymismahdollisuudet (henkilöstöpalvelut/Pirkko Lehtola)
 • Työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuudet (elämäntilanteen, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden arviointi; mielenkiinnon kohteiden ja etenemis-vaihtoehtojen kartoitus
 • Työvoimahallinnon palvelut
 • Työterveyshuollon palvelut

Muutosturva

 • Työnhakijan oikeus työllistymisohjelmaan
 • Palkallinen vapaa irtisanomisaikana esimerkiksi työnhakua varten
 • Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta korotettuna maksettava työttömyyspäiväraha (ansiopäiväraha: muutosturvan ansio-osa; peruspäiväraha: muutosturvalisä)
 • Työnantajan lisääntynyt ilmoitus- ja neuvotteluvelvollisuus
 • TE-toimiston tehostetut palvelut muutosturvasta
 • Muutosturva irtisanoutumistilanteessa

Luottamusmiestoiminta

 • PRO:lainen luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja  järjestösi edustajana työpaikallasi. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että työantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteenehtoja. Jäsenet valitsevat luottamusmiehen ja hän toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana.
 • Järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole roolia työpaikan sopimus- ja neuvottelutoiminnassa tai edustuksellisessa yhteistoiminnassa.

Työsuojelutoiminta

Työpaikan turvallisuutta ja työolosuhteita seuraa ja valvoo puolestaan työsuojeluvaltuutettu. Hän on perehtynyt työsuojeluun ja siihen liittyviin asioihin. Työpaikan työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetut.