Palkansaajajärjestö Pardia: Oulun yliopiston yt-neuvotteluissa tehtiin hätiköityjä ratkaisuja 31.3.2010

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palolan mielestä juuri päättyneissä Oulun yliopiston yhteistoimintaneuvotteluissa härkäpäisesti toteutetut tukihenkilöstön vähennykset ovat hätiköityjä ja tarpeettomia.
– Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluvalla paremmalla ja kiireettömällä valmistelulla olisi ollut mahdollista hyödyntää myös ns. luonnollista henkilöstöpoistumaa. Mahdolliset vähennykset olisi voitu ajoittaa pitemmälle aikavälille ja sijoittaa strategiakauden 2010–2012 loppupäähän.
Oulun yliopiston yhteistoimintaneuvottelut koskivat kaikkiaan 1600 henkilöä, ja ne päättyivät tänään lähes 70 henkilön irtisanomiseen. Henkilöstön kokonaisvähennys on 180 henkilöä, johon päästään irtisanomisten lisäksi määräaikaisten työsuhteiden päättämisellä sekä eläkeratkaisuilla.
– Yliopistot muuttuivat valtion virastosta julkisoikeudelliseksi yliopistoksi vuodenvaihteessa. Muutos ei vaikuta siellä tehtävän työn määrään. Ensimmäisen kvartaalin aikana Oulun yliopistossa ei ole nähtävissä työn vähenemistä 180 henkilötyövuoden edestä.
Mahdollisissa toimintojen uudelleen järjestelyissä ja päällekkäisyyksien karsimisessa päätösten on perustuttava laskelmiin, jotka osoittavat toiminnan olevan kestävällä ja kannattavalla pohjalla myös vuoden 2012 jälkeen.
– Yliopistolla ei ole vielä uutta strategiaa noudattavaa henkilöstösuunnitelmaa, jonka pohjalta päätöksiä voisi perustella. Nyt tehdyt vähennykset kohdistuvat vain joihinkin yksiköihin ja lähes täysin yhteen henkilöstöryhmään, tukihenkilöihin. Yliopistojen tuloksen tekee koko henkilöstö.
Pardialainen Oulun yliopiston henkilöstöjärjestö esitti yliopiston hallitukselle vaihtoehtoisena ratkaisuna muun muassa koko henkilöstöä koskevaa 10–14 päivää kestävää lomautusta ja matkakustannuksista säästämistä, joilla ei olisi ollut juuri merkitystä yliopiston tuloksenteon kannalta.
– Vaihtoehtoisilla ratkaisuilla olisi ollut mahdollisuus saada aikaan nopeita säästöjä ja niillä olisi voitu lykätä mahdollisia irtisanomisia tai jopa välttää ne kokonaan.
Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on lähes 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä ja yliopistoissa. Pardialainen Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Jäsenmäärä on noin 6500. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola, gsm 040 509 6030 ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen, gsm 050 377 7366.

Comments are closed.