Yhdistys

Tervetuloa Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry:n kotisivuille!  

 

Yhdistyksen tarkoituksena on Oulun yliopistossa ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön edunvalvojana edistää ja valvoa jäsentensä työsuhteeseen liittyviä palkkauksellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja.

Pyrimme kehittämään jäsenistömme ammattitietoutta ja -taitoa, sekä edistämään jäsenistömme työhyvinvointia. Haluamme myös edistää yliopiston henkilöstön keskinäistä yhteistyötä.

Yhdistyksen jäsenet ovat yliopiston eri toimialoilta. Jäseneksi voidaan hyväksyä Oulun yliopistossa tai sen yhteydessä toimivissa yhdistyksissä ja yhtiöissä työskentelevä henkilö.

Jäsentensä edunvalvojana yhdistys käy neuvotteluja ja valvoo toimivaltansa puitteissa, että jäsenistöä koskevia palkka- ja työehtosopimuksia, työsuojelu- ym. sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan.

Luottamusmiehemme toimivat jäsenistön ja järjestön edustajana työpaikalla. Lisäksi pääluottamusmiehemme edustaa Oulun yliopistossa työskenteleviä Tehyläisiä. Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry on ammattiliitto Pron jäsenyhdistys. 

Yhdistys toimii paikallistasolla lähellä jäsentä. Olet tervetullut myös mukaan aktiivitoimintaamme!

 

Ota rohkeasti yhteyttä luottamusmiehiin tai oyhy(at)oyhy.fi

 

 

banneri

Hei OYHY:n jäsen:

oletko kiinnostunut edunvalvontatyöstä ja haluatko olla mukana vaikuttamassa työyhteisön asioihin? Vai olisitko mieluummin mukana ideoimassa vapaa-ajan tapahtumiamme?  

Tule mukaan toimintaamme!

 

Voit olla mukana yhdistyksemme toiminnassa vaikkapa vain osallistumalla vapaa-ajan tapahtumiimme, tai voit tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Kaikki me yhdistysaktiivit teemme tätä työtä oman työmme ohessa ja uudet ideat ja toimijat ovat aina tervetulleita mukaan.

 

Yhdessä olemme enemmän!

banneri

 

 

fb-logo

 

Käy tykkäämässä yhdistyksen Facebook-sivuista