Valtion neuvottelukierroksella torjuttiin heikennykset – neuvottelutulos 7.3.2010

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palolan mielestä valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelujen lopputulosta voidaan pitää tyydyttävänä.

Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.3.2010–29.2.2012. Yleiskorotus maksetaan tänä vuonna 1.3. ja se on suuruudeltaan 0,55 prosenttia. Virastokohtainen paikallisesti sovittava ja toteutettava erä maksetaan 1.9.  ja se on suuruudeltaan 0,43 prosenttia. Sopimuskorotukset yhteensä ovat vuonna 2010 noin 0,98 prosenttia.

Vuoden 2011 korotuksista neuvotellaan tammikuun 2011 loppuun mennessä. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, niin sopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2011.

Neuvottelujen lähtökohta ei ollut hyvä. Työnantaja esitti pitkää sopimusta ilman palkankorotuksia ensimmäisenä vuonna ja lisäksi neuvottelupöytään tuotiin palvelussuhteen ehtoihin kohdistuvia heikennyksiä.

– Käytännössä tämä olisi tarkoittanut, että ostovoiman kehitys olisi ollut miinusmerkkinen. Pystyimme torjumaan työnantajapuolen heikennysesitykset kuten vastikkeettoman luopumisen lomarahoista.

Neuvottelukierroksen tärkeimmäksi kysymykseksi palkankorotusten ohella Pardia – valtion suurimpana henkilöstöjärjestönä – nosti henkilöstön aseman turvaamisen valtionhallinnon muutostilanteissa. Valtionhallintoa on viime vuosina järjestelty uudelleen ennennäkemättömällä vauhdilla eikä Palola usko, että uudistukset jäävät näihin jo toteutettuihin, vaan niitä on jatkossakin.

 – Tästä syystä henkilöstön aseman turvaamisessa oli päästävä selvästi eteenpäin. Mielestäni onnistuimme tässä tavoitteessa.

Sopimukseen sisältyy lainsäädännön muutoshanke, jonka tehtävänä on laatia tarvittavat säädökset virkamiesten oikeusaseman turvaamiseksi liikkeenluovutustilanteessa ja muissa muutostilanteissa. Lisäksi muutosturvan parantamiseksi sovittiin palkkausjärjestelmien soveltamisen jatkaminen eräin edellytyksin ja palkkaturva virastofuusioissa ja muissa vastaavissa muutostilanteissa.

Virastoerää suunnataan niin, että sillä korjataan miesten ja naisten välistä palkkatasa-arvoa ja edistetään palkkakilpailukykyä sekä palveluksessa pysyttämistä.

 Työaikoja monipuolistetaan sopimalla mahdollisuudesta ottaa käyttöön tämän sopimuskauden kokeiluna kolme uutta työaikamuotoa: pidennetty työaika, yksilöllinen työaika ja tiivistetty työaika. Nämä työaikajärjestelyt ovat vapaaehtoisia ja niiden käyttöönotto edellyttää sopimista työnantajan ja työntekijän välillä.

Luottamusmiesten asemaa koskevia sopimusmääräyksiä kehitettiin muun muassa lisäämällä luottamusmiehen ja työnantajan välisen yhteistyön toimivuutta ja luottamusmiehen koulutusmahdollisuuksia. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotettiin. Lisäksi sopimuskaudelle asetettiin useita työryhmiä.

 Pardian hallitus käsittelee neuvottelutulosta kokouksessaan 9.3. Sopimuksen allekirjoituspäiväksi on sovittu perjantai 26.3. klo 09.00.

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimuksen solmivat valtion pääsopijajärjestöt (Palkansaajajärjestö Pardia, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO) sekä Valtion työmarkkinalaitos. Valtion sopimusratkaisu koskee noin 88 000 virkavirkamiestä ja työntekijää, jotka työskentelevät puolustusvoimissa, poliisihallinnossa, verohallinnossa, ministeriöissä ja muissa valtion virastoissa ja laitoksissa.

Palkansaajajärjestö Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Pardian kokonaisjäsenmäärä on 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä merkittävä osa yliopistoissa, liikelaitoksissa ja yrityksissä. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola, gsm 040 509 6030.Lisätietoja valtion sopimusneuvotteluista: puheenjohtaja Antti Palola, p. 075 324 7501, gsm 040 509 6030 ja neuvottelujohtaja Harri Sirén, gsm 0400 765 415.

Comments are closed.