YHL:n jäsentiedote 8.3.2010

YHL:n jäseniä koskevista työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluista kahdella sektorilla on päästy neuvottelutulokseen. Sunnuntaina 7.3. neuvottelutulos saavutettiin LTY-sektorin ja valtion neuvottelupöydässä. Neuvottelutulosten sisällöstä voitte lukea tarkemmin Pardian tiedotteista ja puheenjohtaja Antti Palolan neuvottelublogista. Sopimuskausi on molemmissa kaksivuotinen, kuitenkin niin, että sopimus voidaan sanoa irti kauden puolessa välissä, mikäli vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä yksimielisyyteen määräaikaan mennessä. Näissä sopimuksissa on sovittu joidenkin sisältö- eli tekstiasioiden parannuksista, työryhmien asettamisesta sekä kahdesta korotuksesta vuodelle 2010. Sopimusten sisällöstä saadaan tarkempaa tietoa myöhemmin.

Yliopistojen työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. Neuvotteluja käytiin useamman tunnin ajan sunnuntaina ja niitä jatketaan tänään maanantaina klo 16.00. Keskeisistä palvelussuhteen ehdoista (mm. työajasta, sairausajan palkasta ja palkkausjärjestelmäsopimuksen muutoksista) ja myös useasta muusta sopimuksen kohdasta keskustelut ovat edelleen kesken. Valtion neuvottelutuloksen valmistuttua työnantaja on ilmeisesti valmis jättämään kokonaistarjouksen, joka sisältää myös uuden tarjouksen sopimuskorotuksista.

Yliopistoneuvotteluja siis jatketaan ja tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen koko sopimuskokonaisuudesta. Yhteisymmärrystä ei vielä ole saavutettu, joten myöskään viime viikolla annettua työtaisteluvaroitusta ei ole peruutettu.

Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan mahdollisimman nopeasti. Seuratkaa YHL:n ja Pardian sekä oman yhdistyksenne tiedotteita.

Kerttu Pellinen,  puheenjohtaja

Comments are closed.