Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton liittovaltuusto on tyytyväinen yliopistojen sopimuskokonaisuuteen 21.3.2010

Yliopistoväen yhdenvertaisessa kohtelussa saavutettiin merkittävä edistysaskel, kun yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa päästiin yhteen työajan pituuteen, toteaa Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n liittovaltuusto. Laboratoriohenkilöstöllä, virastomestareilla ja kiinteistöhenkilöstöllä on tähän saakka ollut muita henkilöstöryhmiä pidempi työaika.  Kaksi tuntia pidempi viikkotyöaika on koettu epäoikeudenmukaiseksi ja se on aiheuttanut vuosien mittaan kiivastakin keskustelua. YHL:n liittovaltuustoväki piti erittäin hyvänä sitä, että liiton pitkäaikainen tavoite on nyt saavutettu ja kaikki henkilöstöryhmät tekevät samanpituista,  keskimäärin 7 tunnin ja 15 minuutin pituista päivittäistä työaikaa. Sovitut työaikamuutokset tulevat voimaan 1.8.2010.

Merkittäväksi saavutukseksi liittovaltuusto kirjasi myös sairausajan palkasta saadun ratkaisun. Valtion virka- ja työsuhteisten sopimusmääräykset on sovitettu tyydyttävällä tavalla yhteen. Liittovaltuuston mielestä tämä sopimuksen kohta on erityisen tärkeä, koska sairausajan palkallisen ajan pituus ja palkan määrä voivat vaikuttaa jossakin vaiheessa jokaisen yliopistoissa työskentelevän arkielämään.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n liittovaltuusto kokoontui lauantaina 20.3.2010 käsittelemään yliopistoissa syntynyttä neuvottelutulosta uudeksi työehtosopimukseksi. Liittovaltuustoväki piti voittona erityisesti sitä, että neuvottelujen loppusuoralla työnantaja saatiin luopumaan keskeisistä palvelussuhteen ehtojen heikennysesityksistään.

Liittovaltuuston mukaan yliopistoissa syntynyt neuvottelutulos vastaa kohtuudella YHL:n asettamia tavoitteita. Tavoitteena oli saada ratkaisu, joka turvaa entisen tasoiset palvelussuhteen ehdot hallinnollisen aseman muutoksen jälkeen. Tuleva sopimus on kaksivuotinen (1.3.2010-29.2.2012) ja sopimuskorotusten taso vastaa valtion virka- ja työehtosopimuksen tasoa.  YHL:n liittovaltuusto hyväksyi neuvottelutuloksen, joka syntyi pitkän ja välillä myrskyisenkin neuvottelurupeaman tuloksena. Samalla todettiin, että tavoitteita jäi vielä seuraavallekin neuvottelukierrokselle.

YHL:n liittovaltuusto kiittää jäseniä ja jäsenyhdistyksiä tuesta ja sisarjärjestöjä hyvästä neuvotteluyhteistyöstä.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Liiton jäsenmäärä on noin 6500. Jäseniä työskentelee myös Suomen Akatemiassa, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa (CIMO), Opetushallituksessa, valtion oppilaitoksissa, Varastokirjastossa, Yliopistojen palvelukeskus Certiassa ja Pelastusopistossa. YHL on STTK:laisen valtion sektorin suurimman pääsopijajärjestön, Palkansaajajärjestö Pardian suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen, kerttu.pellinen@yhl.fi, gsm 050 377 7366

Comments are closed.