Neuvottelu-uutiset (18.1.2010) Valtion neuvotteluosapuolet jättivät tavoitteensa

Valtion sopimusosapuolet kokoontuivat tänään maanantaina 18.1. ja jättivät sopimustavoitteensa.
Valtion pääsopijajärjestöt Palkansaajajärjestö Pardia, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO asettivat yhteiset sopimuskierroksen tavoitteet.
 
Järjestöt tavoittelevat lyhyttä noin vuoden mittaista sopimusta. Työnantajapuolen tavoitteena on noin kolmivuotinen sopimus.
 
Pääsopijajärjestöt vaativat valtion henkilöstölle sopimuskokonaisuutta, jossa turvataan palkankorotuksilla ostovoiman parantaminen ja henkilöstön asema valtionhallinnon muutoksissa sekä edistetään palkkauksellista tasa-arvoa. Täsmällinen korotusvaatimus esitetään myöhemmin.
 
– Valtionhallinnon toimintayksiköiden tuloksellista toimintaa ei varmisteta sillä, että luovumme tavoitteestamme turvata palkankorotuksilla jäsentemme ostovoiman parantaminen. Pardialainen on palkkansa ansainnut, Palola toteaa.
 
Esitämme, että virastoissa sovellettavat palkkausjärjestelmäsopimukset on siirrettävä sellaisenaan uudessa virastossa noudatettavaksi kunnes uudesta sopimuksesta on erikseen sovittu. Myös viraston lakatessa on sen luottamusmiessopimuksen siirryttävä uutta virastoa sitovaksi.  
Esitämme lisäksi parannuksia henkilöstön edustajien kuten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaan, perusteettomien määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamista, virastojen työhyvinvointia edistävää ohjelmaa ja työurien pidentämiseen tähtäävää erityistä ikäohjelmaa.
 
Tapaamisessa sovittiin, että perustetaan kaksi työryhmää. Ne ovat työaika- ja matkaryhmä sekä HED-asioita, työuria ja työhyvinvointia sekä muita sosiaaliasioita käsittelevä ryhmä.
 
– Seuraava tapaaminen on keskiviikkona 20.1. Osapuolten tavoitteet on jätetty, joten nyt on aika perehtyä niihin.  Ensituntumalta sanoisin osapuolten lähtökohtien olevan sen verran kaukana toisistaan, että neuvottelut tulevat viemään aikaa ja niistä tulee haasteelliset, Palola sanoo.
 
Lisätietoja valtion sopimusneuvotteluista:
puheenjohtaja Antti Palola, p. 075 324 7501, gsm 040 509 6030 ja
neuvottelujohtaja Harri Sirén, gsm 0400 765 415.

Comments are closed.