JÄSENTIEDOTE 25.1.2010

Yliopistoihin neuvottelutulos vanhan sopimuksen saatavista Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet valtion virkaehtosopimuksessa sopimuskaudella 2007-2010 sovitun kehittämiserän ja samapalkkaerän kohdentamisesta. Erät käytetään yleiskorotuksena siten, että palkkoja korotetaan 2,26 prosentilla helmikuun alusta lukien.

Palkankorotukset tulevat maksuun mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään maaliskuun palkanmaksun yhteydessä. Mikäli palkankorotukset eivät toteudu helmikuun palkanmaksussa, maaliskuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan takautuvasti myös helmikuun osuus. Edellä sanottu neuvottelutulos koski vanhan virka- ja työehtosopimuksen mukaisia siirrettyjä eriä.

Saimme näin pöydän putsattua vanhan sopimuskauden asioista. Sopimusneuvottelut uuden työehtosopimuksen sisällöstä jatkuvat edelleen. JUKO, Pardia, JHL

 Lisätietoja: Kerttu Pellinen, puheenjohtaja, p. 050-377 7366, kerttu.pellinen@yhl.fi

Comments are closed.