Pardialaisten sama palkka -kampanjapäivä 3.3.2011

Varsinaiset tapahtuman paikkakunnat ovat Helsinki, Joensuu, Rovaniemi ja Turku

Tilaisuudella tehdään Pardian samapalkkatavoitetta tunnetuksi ja iloitaan valtion sopimusneuvotteluissa saavutetusta samapalkkaisuutta edistävästä tasa-arvoerästä.

Samapalkkaisuuden edistämisessä ratkaisun avaimet ovat työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen käsissä. Palkkaeroja voidaan kaventaa virka- ja työehtosopimuksilla, palkkausjärjestelmien kehittämisellä ja tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tekemisellä.

Tasa-arvoinen ja syrjimätön palkkaus on ollut ja on yksi Pardian sopimus- ja palkkapolitiikan päätavoitteita. Sopimuksiin on ajettu mm. tasa-arvoeriä sekä kannustettu työpaikkoja tasa-arvosuunnitteluun ja kattavien palkkakartoituksien tekemiseen.

Edunkuntavaalien lähestyessä viestimme on, että haluamme palkkatasa-arvon ja samapalkkaisuuden toteuttamisesta konkreettiset kirjaukset myös tulevaan hallituksen ohjelmaan.

Toivomme, että 3.3.2011 kampanjapaikkakuntien lisäksi kaikilla työpaikoilla ympäri maata kiinnitetään Sama palkka -tunnus rintaan.

Merkin voit noutaa OYHY:n hallituksen jäseniltä tai luottamusmiehiltä

Sama palkka -kampanjapäivä ei onnistu ilman jäsenten aktiivista osallistumista. Sampa soikoon!


Comments are closed.