Yliopiston työntekijöiden työsuhteen ehdot turvattiin

Pardian Palola: Yliopiston työntekijöiden työsuhteen ehdot turvattiin
Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtajan Antti Palolan mielestä yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa työnantajapuoli otti lopulta järjen käteen neuvottelujen loppusuoralla.

– Kokonaisuutena uusi työehtosopimus turvaa hyvin henkilöstön työsuhteen ehdot, joiden luvattiin jo yliopistouudistuksen yhteydessä säilyvän. Olen tyytyväinen, ettei niitä tarvinnut hakea työtaistelun kautta, Palola sanoo.

Uudessa työehtosopimuksessa on muutettu lukuisia määräyksiä vanhaan sopimukseen nähden. Työnantajan edellyttämät työaikajoustot saatiin neuvotteluissa sovittua maltilliselle ja kohtuulliselle tasolle. Sopimus pitää sisällään myös lukuisia parannuksia.

– Näistä keskeisin on yhteen yleiseen työaikaan siirtyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että noin kymmenesosalla yliopiston työntekijöistä työaika lyhenee kahdella tunnilla viikossa 1.8. alkaen. Näillä henkilöstöryhmillä on ollut tähän asti muita työntekijöitä pidempi työaika.

Sopimukseen saatiin myös valtion sopimuksen mukaisesti palkallinen isyysvapaa kuudelta päivältä sekä palkallisen tilapäisen hoitovapaan pidennys neljään päivään.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on lähes 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä ja yliopistoissa. Pardialainen Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Jäsenmäärä on noin 6500. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.
Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola, gsm 040 509 6030 ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen, gsm 050 377 7366.

Comments are closed.