Neuvottelutulos yliopistojen työehtosopimuksesta syntyi yöllä 10.3.2010

Yksityisen Opetusalan Liitto ry ja Suomen yliopistojen työnantajayhdistys Syty ry sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry saavuttivat 9.3.2010 neuvottelutuloksen ensimmäisestä, yksinomaan yliopistoja koskevasta työehtosopimuksesta.

Sopimus on kaksivuotinen ja voimassa 1.3.2010 – 29.2.2012. Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2010 vastaa valtion virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutusta.

Vuodelle 2010 on sovittu palkankorotuksesta 1.11.2010, joka on suuruudeltaan 0,98 %. Se sisältää yleiskorotuksen 0,4 % sekä palkkausjärjestelmän kehittämiseen kohdistettavan järjestelyerän 0,58 %. Sen lisäksi maksetaan kuukausipalkasta laskettava 5,5 %:n suuruinen kertaerä marraskuun palkanmaksun yhteydessä.

Vuoden 2011 palkankorotuksista neuvotellaan helmikuun 2011 loppuun mennessä. Jos korotuksista ei päästä sopimukseen, sopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2011.

Uusi yliopistojen työehtosopimus sisältää muutoksia aikaisemmin yliopistoissa sovellettuun valtion virka- ja työehtosopimukseen verrattuna. Uudistuksia tehtiin mm. opetus- ja tutkimushenkilöstön työaikamääräysten soveltamisalaan, yleiseen työaikaan, palkkausjärjestelmien prosessiin sekä sairausajan palkkaan, jonka osalta hyväksyttiin palkansaajapuolen tekemä esitys kahden aikaisemmin voimassa olleen järjestelmän yhdistämiseksi.

Neuvottelutuloksen syntyminen tarkoittaa samalla sitä, että työtaistelu 18.3.2010 peruuntuu.

Neuvottelutuloksen voimaantulo edellyttää osapuolten hallintojen hyväksymistä.

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Nina Pärssinen, Yksityisen Opetusalan Liitto ry puh. 040 503 2353

neuvottelija Tarja Niemelä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry puh. 050 340 2725

sopimustoimitsija Kari Saarenketo, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry puh. 040 310 1242

neuvottelupäällikkö Niko Simola, Palkansaajajärjestö Pardia ry puh. 040 566 8517

Comments are closed.