Työnantaja on lähettänyt kutsun yhteistoimintaneuvotteluun 15.2.2010

Neuvotteluesitys koskee Oulun yliopiston kaikkien yksiköiden tukitehtävissä työskentelevää henkilöstöä sekä koko henkilöstöä kasvatustieteiden tiedekunnassa, tietojenkäsittelytieteiden laitoksella, Kajaanin yliopistokeskuksessa ja kielikeskuksessa.

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistyksen edustajat käytävissä yhteistoimintaneuvotteluissa ovat
pääluottamusmies Raimo Tervola, puheenjohtaja Jaana Lehtosaari ja Kajaanin yliopistokeskusta koskevien asioiden yhteydessä luottamusmies Seija Pyykkönen.

Comments are closed.