Oulun yliopiston YT-neuvottelut

 

 

Oulun yliopiston 25.1. alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja yliopiston hallitus on 3.5.2017 kokouksessaan päättänyt toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja henkilöstövähennyksistä. Toimenpiteiden tavoitteena on uudistaa yliopiston palvelurakennetta opetuksen ja tutkimuksen ydintehtäviä tehokkaasti palvelevaksi organisaatioksi sekä vähentää kustannuksia vuositasolla 3 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Neuvottelut koskivat muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Hallituksen päätöksen mukaan yliopisto vähentää irtisanomisten kautta enintään 35 henkilöä. Lisäksi 40 henkilön määräaikainen työsuhde päättyy työsopimusten mukaisesti vuoden 2017 aikana.

Eläköitymisiä on arvioitu olevan vuoden 2018 loppuun mennessä 41. Edellä mainittujen henkilöstöön kohdistuvien vähennysten kustannusvaikutus on yhteensä noin 2 993 000 euroa. Kannustepalkkioista luopumalla saavutetaan kertaluontoinen säästö 530 512 euroa vuonna 2017.

Yliopiston henkilöstölle järjestetään infotilaisuus palveluiden uudelleenorganisoinnista ja prosessin etenemisestä maanantaina 8.5.

Comments are closed.