Jo kolmannet OYHY:n koko työssä käyvää jäsenistöä koskevat yt-neuvottelut

​Oulun yliopiston hallitus on päättänyt kokouksessaan keksiviikkona 18.1.2017 käynnistää yt-neuvottelut sekä valtuuttanut rehtorin käynnistämään yliopiston palveluiden uudistamisen ja uudelleenorganisoinnin. Työnantaja antoi neuvotteluesityksensä samana päivänä heti hallituksen kokouksen päätyttyä ja järjesti saman sisältöisen info-tilaisuuden neuvotteluiden piirissä olevalle henkilöstölle seuraavana aamuna.

 

Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan 900 muuhun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää. OYHY:n osalta se tarkoittaa käytännössä koko työssä käyvää jäsenistöä. Arvioitu vähennystarve koko yliopiston tasolla on enintään sata henkilöä tai enintään 70 henkilötyövuotta.

 

Taloudelliseksi perusteeksi tälle sopeuttamistoimelle työnantaja on ilmoittanut yliopiston perusrahoituksen vähenemisen 2,8 miljoonaa euroa  edellisestä vuodesta sekä henkilöstömenojen prosentuaalisen osuuden yliopiston kulurakenteesta. Tavoitteena on 3 miljoonan euron kustannussäästö vuositasolla vuoden 2018 loppuun mennessä.

Neuvottelut alkavat keskiviikkona 25.1. ja kestävät minimissään kuusi viikkoa. Neuvottelujen määrää ei ole yt-laissa säädetty, mutta aikaisemmin on neuvoteltu kerran viikossa. Tiedottamisesta neuvottelujen kulusta ja etenemisestä vastaa työnantaja, neuvottelijoilla ei siihen ole oikeutta.

 

YHL/OYHY:n edustajina neuvotteluihin osallistuvat Raimo Tervola (plm) ja Jaana Lehtosaari (pj).

 

https://oyhy.fi/edunvalvonta/

Jaana Lehtosaari, pj 

OYHY ry

Comments are closed.