Tasa-arvo on yhteinen asia

canth01 (1)

8. maaliskuuta vietetään maailmanlaajuista naisten päivää. Ensimmäisen kerran päivää vietettiin vuonna 1911, jolloin Itävallassa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä järjestettyihin kokoontumisiin osallistui yli miljoona naista ja miestä. He vaativat naisille äänioikeutta, työoikeutta, oikeutta ammattikoulutukseen ja työsyrjinnän lopettamista. Vaikka nämä ovat meille jo arjen kyseenalaistamattomia oikeuksia, maailmanlaajuisesti tilanne ei ole yhtä ruusuinen. Kuvaavaa onkin, että vaikka naisia on noin puolet maailman väestöstä, omistavat he YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin mukaan vain prosentin koko maailman omaisuudesta ja ansaitsevat vain kymmenen prosenttia kaikista sen tuloista.

 

Suomessa naisten palkka on edelleen miesten palkkaa pienempi. Vaikka palkkaeron kaventamisesta on puhuttu paljon ja pitkään, edistyminen on ollut äärimmäisen hidasta. Palkkaeron taustalla vaikuttaa muun muassa vanhempainvapaiden epätasa-arvoinen jakautuminen sekä se, että monia perinteisesti naisvaltaisia aloja pidetään edelleen aliarvostettuina.

 

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Meidän mielestämme tasa-arvon puolesta kamppaileminen ei kuulu vain heille, jotka ovat vaarassa joutua syrjityksi. Tasa-arvossa on kyse yhtäläisistä oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista. Siinä on kyse jokaisen oikeudesta tulla kohdelluksi ilman ennakkoluuloja, roolipaineita tai rakenteellista syrjintää.

 

Siksi tasa-arvon puolustaminen on meidän yhteinen asiamme.

 

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL

Comments are closed.