TASA-ARVOA työhön ja kotiin

Pardia viettää naistenpäivää tänä vuonna  teemalla Tasa-arvoa työhön ja kotiin ja toteuttaa sen yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Naisten ja miesten tasa-arvoisen palkkauksen edistäminen on Pardian keskeisiä tavoitteita. Samapalkkaisuusohjelman tavoitteena on pienentää naisten palkkaeroa miesten palkkoihin 19 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Tähän ovat työmarkkinaosapuolet ja maan hallitus sitoutuneet.

 

Sukupuolten tasa-arvon kehittäminen paitsi työelämässä, myös kotona kuuluu Pardian tavoitteisiin. Naiset tekevät yhä edelleen suurimman osan kotitöistä. Keino tasa-arvoisempaan työ- ja perhe-elämään on jakaa perhevapaat tasapuolisesti naisten ja miesten kesken. Isyysvapaan piteneminen kuluvan vuoden alusta on tästä konkreettinen osoitus.

 

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry osallistuu naistenpäivän tapahtumaan perjantaina 8.3. siten, että yhdistyksen aktiivijäsenet jakavat naistenpäivän lahjan, joka sopii kaikkien, niin naisten kuin miesten käteen.

OYHY ry

Comments are closed.