Valtakirjapyyntö OYHY ry:n jäsenille

 

Hyvä Oulun yliopiston henkilökuntayhdistyksen jäsen

Pyydämme, että tulostat ja täytät oheisen valtakirjan ja palautat sen allekirjoitettuna pääluottamusmiehelle. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton (YHL) hallituksen linjauksia ja ohjeistuksia noudattaen pyydämme jäsenistöltä henkilökohtaiset valtakirjat palkkaedunvalvontaa varten.

 

Jäsenten edunvalvonnan ja palkkausjärjestelmän kehittämisen kannalta on tärkeää, että työehtosopimus- neuvotteluissa on käytettävissä totuuden mukaista tietoa palkkatasosta ja palkkakehityksestä yliopistoissa.

 

Työehtosopimuksen soveltamisen tehokas seuranta liittotasolla edellyttää tietoa palkan muodostavista vaativuus-  ja suoritustasoista, mahdollisista lisistä sekä kokonaispalkasta.

 

Uuden yliopistolain voimaan tultua on työntekijöiden palkkakehityksen ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisen toteutumisen seuraaminen ollut vaikeaa. Ennen yliopistolain uudistusta työntekijäliitot saivat palkkatilastot suoraan valtiotyönantajalta.

 

Valtakirjalomakeen voi ladata tästä linkistä. Pyydämme Sinua palauttamaan allekirjoitetun lomakkeen sisäisen postin osoitteella TERVOLA 4KO ja ulkoisen postin kautta osoitteella Raimo Tervola Konetekniikan osasto, PL 4200, 90014 OULUN YLIOPISTO

 

Palkkatietoja tullaan käsittelemään täysin luottamuksellisesti. Tiedoista koottuja tilastotietoja käytetään voimassaolevan työehtosopimuksen valvonnassa ja pohjana seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

 

Mahdollisiin kysymyksiin asiaan liittyen vastaa pääluottamusmies Raimo Tervola puh. 0294 482183

Oulussa 12.2.2013

Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry

Jaana Lehtosaari

Raimo Tervola

Comments are closed.