Arvon mekin ansaitsemme

 

Palkitseminen ja sen käyttötapa ilmentävät, mitä asioita yhteisössä ja sen johdossa arvostetaan. Palkitsemistapa heijastaa myös johdon ja yhteisön ihmiskäsitystä, mitkä asiat ja ketkä sille ovat tärkeitä.  Palkitsemiseen liittyy tunnetta ja symboliikkaa, siksi ei ole yhdentekevää, miten se tehdään ja ketkä ovat sen kohteina.

 

Työelämän hyvinvointi on viime aikoina ollut paljon puhuttu aihe. Työhyvinvointiin liitetään perinteisesti työpaikan ilmapiiri, reilu johtaminen ja motivointi. Henkilöstön jaksaminen ja työn ilo heijastavat työhyvinvoinnin tilaa.

 

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n liittovaltuusto kokoontui torstaina 22.11.2012 Helsingissä. Yliopistoväki haluaa kiinnittää huomiota yliopistojen palkitsemiskäytäntöihin ja painottaa, miten tärkeätä on saada ne avoimiksi, oikeudenmukaisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Hyvää työtä voi palkita monella tavalla. Ansiomerkki on perinteinen ja näkyvä tapa kiittää ja osoittaa arvostusta henkilölle, joka on osoittanut sitoutumista ja edistänyt yhteisön työtä ja päämääriä. Muutamissa yliopistoissa on jo otettu käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja UNIFI:n perustama tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkki, jonka työnantajan hakemuksesta valtuuskunta voi myöntää pitkäaikaisesta palveluksesta kaikkien henkilöstöryhmien jäsenille. Tämä ansiomerkki on sääntöjensä perusteella arvioitavissa jopa valtion virka-ansiomerkkiä tasapuolisemmaksi. Siksi YHL toivoo, että kaikki yliopistot ottavat ansiomerkin käyttöönsä ja hakevat sitä kaikille myöntämiskriteerit täyttäville työntekijöilleen.

 

Arvostus ja kunnioitus eivät voi kuitenkaan olla sidottuna vain juhlahetkiin, vaan sen pitää näkyä jokaisena päivänä työpaikan arjessa. Yliopistotyönantajat ovat uudessa työnantajaroolissaan harjoittaneet myös yritysmaailmasta tuttuja rahallisia palkitsemismuotoja. Liittovaltuusto toteaa, että viimeaikaisissa palkitsemiseen liittyvissä ratkaisuissaan kaikki yliopistot eivät ole onnistuneet vakuuttamaan henkilöstöään palkitsemiskäytäntöjensä tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Palkitsemismuodoista tulospalkkion tai kannustuspalkkion tarkoituksena on kannustaa työyhteisöä ja työntekijöitä. Tulospalkkio tai kannustuspalkkio ansaitaan työpanoksella, ja se on eräänlainen palaute työn onnistumisesta.

 

YHL:n liittovaltuusto muistuttaa, että jokaisen ihmisen perustarpeisiin kuuluu halu olla arvostettu ja tulla hyväksytyksi niin työssään ja työpaikallaan kuin myös johtajiemme ja esimiestemme silmissä. Hyvän johtamisen ja työnantajapolitiikan perustat ovat syvästi ihmisten arvostuksessa. Arvostus kuuluu koko työyhteisölle ja kaikille sen henkilöstöryhmille. Suosikkijärjestelmät eivät kuulu hyvään työnantajapolitiikkaan.

 

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Liiton jäsenmäärä on noin 6000. Jäseniä työskentelee myös Suomen Akatemiassa, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa (CIMO), Opetushallituksessa, valtion oppilaitoksissa, Varastokirjastossa, Pelastusopistossa, Yliopistojen palvelukeskus Certiassa ja muissa yliopistojen omistamissa yhtiöissä. YHL on STTK:laisen valtion sektorin suurimman pääsopijajärjestön, Palkansaajajärjestö Pardian suurimpia jäsenliittoja.

 

Lisätietoja: YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen gsm 050 377 7366.

 

Comments are closed.