Raamisopimus hyväksyttiin

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelema raamisopimus hyväksyttiin erinäisten mutkien jälkeen 28.11.2011. Sopimus sisältää palkankorotusraamin ja työelämän laatua koskevia parannuksia. Valtiovalta on lupautunut mm. edistämään lainsäädännöllä laatukysymyksiä, samapalkkaisuutta, vuorotteluvapaaetuuksien tasoa ja työttömyysturvaa, kehittämään yhteistoimintalainsäädäntöä, työsuojelua, perhevapaita, työntekijöiden kouluttautumisoikeutta.

Raamisopimuksen tarkoituksena oli saada aikaan kokonaisratkaisu, joka sisältää maltillisten palkankorotusraamien lisäksi suhteellisen pitkän, monilla aloilla lähes kahden ja puolen vuoden työrauhajakson.

Raamisopimus löytyy STTK:n nettisivuilla http://www.sttk.fi/fi-FI/sopimustoiminta/raamisopimus/

Kun raamisopimuksen neuvottelutulos vahvistettiin sopimukseksi, tulivat myös sopimusalakohtaisesti hyväksytyt sopimukset voimaan. Kokonaisuutena arvioiden yliopistojen, yritysten ja valtion sopimukset ovat raamisopimuksen sisällä aivan kohtuullisia. Jokaiselle sopimusalalle  saatiin kaivattuja tekstiparannuksia. Osa tavoitteista jäi odottamaan seuraavia sopimusneuvotteluja, jotka käydään viimeistään keväällä 2014.

Ensi  vuoden puolella, 1.3.2012 voimaan tulevat  sopimukset kokonaisuudessaan tai linkit niihin löytyvät lähitulevaisuudessa YHL:n nettisivuilta. http://www.yhl.fi/yhl/edunvalvonta/sopimukset/index.asp

Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Yliopistoja koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.3.2012 – 31.3.2014.

Palkankorotukset 1.3.2012

  • yleiskorotus 1,7 %
  • järjestelyerä 0,7 %

Järjestelyerän käyttämisestä vaativuustasojen palkkojen kohdennettuihin korotuksiin on sovittu neuvottelujen yhteydessä. Uudet suoritustasokohtaiset taulukot tulevat voimaan 1.3.2012. Palkkataulukot julkaistaan seuraavassa Universitas-lehdessä ja YHL:n nettisivuilla.

Huhtikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä.  Kertaerä maksetaan osa-aikaisessa työsuhteessa oleville työsopimuksen mukaisen osa-aikaisuuden suhteessa.  Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on alkanut viimeistään 2.1.2012 ja ollut keskeytyksettä voimassa 31.3.2012 asti ja että henkilölle maksetaan palkkaa huhtikuussa 2012.

Sen lisäksi kertaerä maksetaan niille, joiden osalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, mutta joilla poissaolon perusteena huhtikuussa 2012 on äitiysraha- tai erityisäitiysrahakausi.

Palkankorotukset 1.4.2013

  • yleiskorotus 1,2 %
  • järjestelyerä 0,7 %

Järjestelyerän käyttämisestä palkkausjärjestelmien henkilökohtaisen osuuden järjestelmän kehittämiseen neuvotellaan 31.5.2012 mennessä. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erästä käytetään 0,3 % yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan kohdentamana henkilökohtaisiin palkkoihin.

Allekirjoituspöytäkirjassa ja sen liitteessä on hahmoteltu henkijärjestelmän kehittämisen periaatteita. Molemmissa järjestelmissä, opetus- ja tutkimushenkilöstön ja  muun henkilöstön järjestelmässä siirryttäisiin vähemmän yksityiskohtaiseen suoriutumisen arviointitapaan. Nykyiset suoritustasot säilyisivät, mutta järjestelmässä mahdollistettaisiin myös 6 prosenttia pienemmät korotukset, jolloin suoritusosan kehittymisen on arvioitu olevan helpompaa. Varmistus, että järjestelmän muutoksen johdosta kenenkään suoritustaso ei laske, on kirjattu pöytäkirjaan. Yksityiskohtia hiotaan palkkausjärjestelmätyöryhmässä.

Jos yhteisymmärrykseen päästään ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä, uusi järjestelmä on käytössä jo seuraavalla säännöllisellä arviointikierroksella.  Vuoden 2013 yleiskorotuksen ja järjestelyerän maksuuntulon aikataulusta on omat kirjauksensa.

Comments are closed.