YHL:n liittovaltuusto: Yhteistyöllä yhteiseen tulokseen

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton liittovaltuusto on huolestunut henkilöstön osallistumismahdollisuuksien heikkenemisestä oman työpaikkansa toiminnan kehittämiseen ja henkilöstöä koskevaan päätöksentekoon. Yliopistojen hallinnollinen ja taloudellinen asema muuttui vuoden alussa eivätkä henkilöstön osallistumisjärjestelmät nyt ensimmäisen toimintavuoden loppupuolella ole vielä läheskään tyydyttävällä tasolla.
Yliopistoissa suunnitellaan ja toteutetaan suuria rakenteellisia muutoksia, joilla lähes poikkeuksetta on merkittäviä henkilöstövaikutuksia.  Osa muutoksista on seurausta uudistettujen strategioiden toimeenpanosta ja joitakin muutoksia perustellaan yliopistojen taloudellisen tilanteen heikkenemisellä.  Vakiintuneen yhteistoimintamenettelyyn perustuvan osallistumisen tilalle ei vielä ole mitään kaikissa olosuhteissa toimivaa muotoa, jonka vuoksi henkilöstöllä ja heidän edustajillaan ei ole riittävää mahdollisuutta antaa omaa käytännön asiantuntemustaan toimintojen kehittämiseen.

Mikäli koko yhteisön asiantuntemus jää hyödyntämättä, rakenteiden ja toiminnan kehittämisen hyödyt jäävät toivottua vähäisemmiksi eikä strategioiden tavoitteita saavuteta. Tällöin muutoksista aiheutuu myös taloudellisia menetyksiä. Henkilöstön sitoutuminen muutosten toteuttamiseen edellyttää tietoa ja tiedon mukanaan tuomaa luottamusta.  Luottamuksen puute voi jopa estää yliopiston tavoitteiden saavuttamisen.

YHL:n liittovaltuusto toteaa, että vaikka yliopistojen rahoitus ei ole oikean tasoinen niiden tehtäviin nähden eikä siinä ole otettu huomioon kaikkia uusia maksuvelvoitteita, hätäisiin ja kiireisellä aikataululla toteutettuihin henkilöstön asemaan tai palvelussuhdeturvaan vaikuttaviin muutoksiin ei ole aihetta.  Harkittujen pitkän tähtäimen muutosten toteuttamiseen on riittävät taloudelliset edellytykset.  Edellytykset hyvään, palkitsevaan ja työntekijöiden työtä arvostavan henkilöstöpolitiikan toteuttamiseen ovat myös olemassa. Mekaanisten ja kalliiden, ajoittain sattumanvaraisten henkilöstöleikkausten ajan pitäisi yliopistoissa olla ohitse.

Yliopistojen työntekijät tarjoavat työnantajilleen yhteistyötä ja omaa käytännön asiantuntemustaan. He ovat valmiita tukemaan ja toteuttamaan järkeviä ja tarkoituksenmukaisia muutoksia.  Liittovaltuusto muistuttaa, että muutokset perus- ja tukitoimintojen järjestämisessä ovat perusteltuja vain, mikäli niillä saadaan aikaan pysyvää toiminnallista ja taloudellista hyötyä.
YHL:n  liittovaltuusto kokoontuu 19.11.2010 Helsingin Messukeskuksessa.
lisätietoja:
liittovaltuuston puheenjohtaja Juha Riepponen 0400 996401
YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen 050 3777366

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Liiton jäsenmäärä on noin 6500. Jäseniä työskentelee myös Suomen Akatemiassa, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa (CIMO), Opetushallituksessa, valtion oppilaitoksissa, Varastokirjastossa, Yliopistojen palvelukeskus Certiassa ja Pelastusopistossa. YHL on STTK:laisen valtion sektorin suurimman pääsopijajärjestön, Palkansaajajärjestö Pardian suurimpia jäsenliittoja

Comments are closed.