Neuvottelu-uutiset 1.2.2010

JUKO, Pardia, JHL: Yliopistojen työehdot säilyvät likimain ennallaan sopimuksettomana aikana

Yliopistoissa siirryttiin viime yönä sopimuksettomaan tilaan, kun vanhaa valtion työ- ja virkaehtosopimusta noudatettiin vielä tammikuun loppuun. Neuvottelut uudesta yliopistojen henkilöstöä koskevasta työehtosopimuksesta jatkuvat edelleen.

Työnantaja on lähettänyt yliopistoille ohjeet sopimuksettoman tilan aikana noudatettavista palvelussuhteen ehdoista.

Ehdot pysyvät likimain ennallaan niin kauan kuin neuvotteluja käydään. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että muun muassa vuosilomat, sairausajan palkkaus, työaikaa koskevat määräykset, ja matkakustannusten korvaukset hoidetaan entiseen tapaan.

Ohjeen mukaan yliopistolla ei ole kuitenkaan velvollisuutta käydä palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaista kevään arviointikierrosta.

Viime viikolla saatiin sovittua vanhan sopimuksen mukaisesta kehittämis- ja samapalkkaerästä. Erät maksetaan yleiskorotuksena siten, että kaikkien palkkoja korotetaan 2,26 prosentilla helmikuun alusta lukien.

Viime viikon neuvotteluissa työryhmät keskustelivat muun muassa palkkausjärjestelmäsopimuksesta, opetus- ja tutkimushenkilöstön työajasta, yleisestä työajasta, vuosilomista, sairausajan palkasta sekä luottamusmies- ja koulutussopimuksista. Neuvotteluja jatketaan tiiviisti. Nyt viimeinen sovittu neuvottelupäivä on 15.2.

– Jos sopimuksettomasta tilasta on jotain kysyttävää, kannattaa kääntyä oman luottamusmiehen puoleen. Kaikki luottamusmiehet ovat saaneet tiedon työnantajan ohjeista, neuvottelupäällikkö Niko Simola sanoo.

lisätietoja

puheenjohtaja Kerttu Pellinen
050-377 7366, kerttu.pellinen@yhl.fi

HUOM: Käy lukemassa ajankohtaiset uutiset valtion neuvottelutilanteesta Pardian kotisivuilta www.pardia.fi

Comments are closed.